1958
Esso
Thyborønvej 68
Harboøre

I det flade område mellem Harboøre Tange og Lemvig ligger byen Harboøre. Her opførte brødrene Rønn Vrist i 1956 en tankstation med tilhørende autoværksted. Stationen lå ud til landevejen Lemvig-Thyborøn, her passerede trafikken til både fiskerihavnen i Thyborøn og den nyopførte kemikaliefabrik Cheminova. Fabrikken skaffede en del højtuddannet arbejdskraft til Vestjylland, særligt ingeniører og teknikere og man opførte en række huse i Harboøre til indkvartering. Tankstationen var strategisk opført lige overfor disse huse.

Bygningen havde tag med fald til den ene side, men med opmurede gavle, så den fremstod som en konstruktion med fladt tag. Den havde baldakin mod forpladsen og store vinduespartier i butikkens facade. Over baldakinen var monteret bogstaverne ”Esso Service” og ”A & F Rønn Vrist”. Adgangen til værkstedet foregik gennem to porte. Der var tre elektriske benzinstandere placeret på en pumpeø, uoverdækket men oplyst af to Esso-paddehat-standerlamper. Ved indgangen til butikken stod den obligatoriske stander med to-takts-benzin. Anlægget afgrænsedes mod landevejen af et bed med bomærkestander og flagstænger. Yderligere en flagstang var opstillet ved bygningens sydgavl, her stod også nogle olietønder. Pladsen var grusbelagt, ved de to indkørsler var placeret lave stolper, uden reklame. Derimod var der opstillet skilte med ”Esso Auto-Diesel” og ”Esso Motor Oil” synlig for landevejstrafikken.

Gennem årene blev anlægget moderniseret, udvidet og ombygget af flere gange. Bl.a. blev der etableret skærmtag over forpladsen, ligesom der blev bygget et beboelseshus i tilknytning til stationen. I dag er der 1-2-3 automat station og butik for jagtudstyr.

Esso Harboøre
1961
Statoil Harboøre 1991
Fiskebilerne fra Thyborøn kom forbi Esso-tanken i Harboøre på vej sydpå.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *