2015
Uno-X
Poulsgade 2
Herning

Lige som Herning by og flere af dens entreprenante virksomhedsejere, havde Uno-X-olieselskabet, siden det blev grundlagt af Peder Lysgaard og Johannes Jensen i 1958, gjort brug af moderne kunst i markedsføringen af firmaet. Særligt billedkunstneren Paul Gadegaard havde sat sit præg på flere Uno-X designs: Logoet, den første tankvogn og de cylindriske pumpestandere fra 1982, var alle formgivet, helt eller delvist, af Gadegaard.

Uno-X ønskede i midten af 1980erne at opføre en servicestation i hjembyen Herning. En station der skulle være et reklamemæssigt flagskib for selskabet, og det var naturlig at man henvendte sig til et arkitektfirma med stor kunstnerisk anseelse, Utzon Associates, hvor Jan Utzon ledede konstruktionsarbejdet med tankstationen. Jan Utzon var søn af Jørn Utzon og stærkt inspireret af denne. Sammen havde de bl.a. tegnet Parlamentsbygningen i Kuwait.

Uno-X-stationen blev indviet i november 1986 og havde sit helt særlige udtryk fra tagværket der blev båret af fire kraftige betonsøjler med en lang gennemgående betonbjælke i hver side. Oven på søjlerne var 16 vinkelformede limtræsdragere, forskudt i en vifteagtig form, med glas imellem. Det sikrede godt lysindfald på det 199 m2 store overdækkede område. Taget havde varierende højde: Lastbiler holdt under den høje del, personbiler under den lave. Taget forenede form og funktion og var et eksempel på den særlige konstruktive fantasi som er karakteristisk for mange af Utzons værker. I denne tilfælde virker den usædvanlige overdækning desuden som blikfang for tankstationen, og er siden, af kunstanmeldere, blevet betegnet som et selvstændigt, bemærkelsesværdig, industrielt arkitekturværk.

Servicebygningen, der bl.a. indeholdt kiosk og vaskehal, var opbygget af søjler af standardbetonrør stillet oven på hinanden. Stationen havde indkørsel fra Poulsgade, men kunne ses og havde prisskilte mod Dronningens Boulevard, Hernings store 4-sporede indfaldsvej fra øst, der indtil den Midtjyske Motorvej blev indviet i 2006, havde været en del af hovedvej 15.

I 1992 blev anlægget konverteret til Hydro. Uno-X var i november 1990 blevet solgt til Norsk Hydro. Et par år senere fusionerede Norsk Hydro med Texaco i Danmark og man skiltede i Poulsgade om til det nye varemærke HydroTexaco. I 2006 opkøbes HydroTexaco af den norske Reitan-gruppe og det skifter navn, først til YX Energi, senere til Uno-X Energi. Dermed var ringen sluttet, der stod igen Uno-X på facaden af den spektakulære tankstation i Poulsgade. Senere blev der dog atter skiltet om, denne gang til Bonus.

Efter 30 år var limtræskonstruktionen i 2015 stærkt angrebet af råd og Uno-X ansøgte om tilladelse til at nedbryde skærmtaget og erstatte det med et mere konventionelt og mindre vedligeholdelses krævende. Herning Kommune gav dog ikke tilladelsen bl.a. med begrundelsen at anlægget var optaget på Dansk Arkitektur Centers kanon over god arkitektur, så tæt på en fredning man kunne kunne, uden fredningsmyndighedernes blåstempling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *