2008
Shell
Grindstedvej 10
Billund

Ligesom hele benzin- og oliebranchen, er den enkelte tankstation til stadighed i forandring. Der udvides, ombygges og moderniseres for at kunne fremstå som up to date, både på det tekniske materiel og markedsføringsmæssigt. Man ønsker på den måde at signalere over for kunderne at også den benzin og dieselolien man tilbyder, er up to date. Kunderne ser jo rent faktisk ikke den vare de køber, de kan ikke kontrollere kvaliteten og kun i et vist omfang mængden, men må forlade sig på den garanti som selskabet er garant for.

Shell-stationen på Grindstedvej i Billund blev anlagt i 1960, Bent Fasterholdt overtog den i 1970 og flyttede da ind i beboelseshuset sammen med familien. Han indrettede reparations- og serviceværksted i den ene ende af huset. Han passede, men lidt hjælp fra sin far, værkstedet og hustruen Ninna, passede benzinsalget. Både tankstation og værksted blev løbende udvidet, nabogrunden blev overtaget, der blev installeret automat vaskemaskine, F-gas salgsanlæg, highspeed stander til lastbilerne, autoriseret Mitsubishi-forhandling og i 1992 en helt ny butiksbygning og fem år senere nyt værksted og udstillingshal. I det nye årtusinde har anden generation overtaget virksomheden, idet datteren Laila nu driver tankstationen og sønnerne Michael og Torben har taget over på værksted og i automobilhandelen.

Fotografiet er fra 2008 og anlægget fremstod da med skærmtag med kantbånd i gul/rød og teksten Shell, det var understøttet af seks stolper. Under taget stod fem standere fordelt på tre pumpeøer. Butikkens facade mod forpladsen var af glas, hvorover der var et bredt bånd i gul og rød, med skilt over dør med teksten Butik. Forpladsen var asfalteret, med SF-stenbelægning ved pumperne. Mod Grindstedvej stod et prisskilt og en stander med bomærke og reklame for V-power, en 99 oktan benzin med specialudviklede additiver med rensende og beskyttende effekt. Arealerne omkring forpladsen var udlagt som græsplæner. Der stod oplyste henvisnings-pile med Shell-logo ved indkørslerne. Der var fri passage fra tankanlæg til værksted og automobilhandel.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *