1992
Shell
Skærup Øst
Motorvej E45
syd for Vejle

Efterhånden som det danske motorvejsnet blev udbygget opstod der behov for at give bilisterne mulighed for at blive serviceret, uden at skulle forlade motorvejssystemet. Også ud fra en trafiksikkerhedsmæssig synsvinkel ville det medføre store fordele, hvis man kunne udgå at blande den hurtiggående motorvejstrafik med den øvrige trafik. Vejdirektoratet, der havde bestyrelsen over motorvejene, udskrev i 1990 en konkurrence om anlæg og drift af i alt 18 motorvejsanlæg der udover at tilbyde brændstof også skulle erstatte den funktion færgerne, og endnu ældre tiders landevejskroer, havde haft ved at give trafikanterne mulighed for et hvil og en kop kaffe og information om den øjeblikkelige trafiksituation. Shell fik opgaven med at anlægge fire af stationerne, to i Jylland (Skærup Vest og Øst), et på Fyn (Kildebjerg Syd) og en på Sjælland (Karlslunde Vest). Man overlod det til arkitektfirmaet Vilhelm Lautitzen A/S at tegne anlæggene. Vilhelm Lautitzen havde i øvrigt sidst i 1940erne tegnet Shells hovedsæde i Kampmannsgade, København, det der erstattede Shellhuset der blev bombet under Den anden Verdenskrig.

Vilhelm Lautitzens forslag var meget formbevist. Lette, hvide aluminium-tage med afrundede kanter der bæres af grenformede søjler af stål. Et stort tag over arealet for personvogne og et mindre over lastvognenes påfyldningsplads. Den skærmende beplantning var danske naturplanter med udgangspunkt i stedets eksisterende flora. Lave buske inden for kørearealet og som afgrænsning kratbevoksnng. Af hensyn til anlæggets indpasning i landskabet var firmaidentifikationen begrænset til bomærke på monolitten ved indkørslen samt pumpernes bemaling. De traditionelle kolorerede, lysende kanter på skræmtaget var således udeladt. Belysning af forpladsen forgik ved en kombination af reflekterende, indirekte belysning af skærmtagets underside og direkte belysning fra armaturer monteret over pumperne.

En trappe fører fra Skærup Øst op til en 3400 år gammel bronzealdergravhøj. Gravhøjen blev fundet ved udgravningen ved Tårup i forbindelse med anlægsarbejdet af forbindelsen fra Lillebæltsbroen til E45 i 1992 og derefter flyttet til Skærup.

Skærup er en af de allermest benyttede motorvejrestepladser i Danmark.

Skærup Vest og Øst bliver i dag drevet af Cirkel K.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *