1992
Gulf
Dragør Autopark
Kirkevej 177
Dragør

Op gennem 1980erne forandredes benzin-landskabet i Danmark. Tidligere havde de syv søstre haft et godt greb om markedet, men som en følge af at de olieproducerende lande selv, gennem statsejede selskaber, søgte at erobre andele på detailmarkederne svækkedes deres position, også i Danmark. Det førte til en omskiftelig periode, hvor mange tankstationer fik nye skilte, nogle mere end en gang. På Amager havde tanken på Kirkevej 177 i Dragør, gennem mange år forhandlet Gulf-benzin. Den var etableret helt tilbage i 1926 af den driftige amarkaner Robert Hansen. Foruden benzinforhandler havde han også været Taxa-vognmand, avisudgiver, rederiejer og politiker, så han havde haft nok at se til. Oprindeligt havde han solgt BP-benzin, men gik hurtigt over til det lille, lokale mærke Maxzoni. Efter Den anden Verdenskrig skiltede han om til Gulf som beholdt leverancen, også efter sønnen Jack i 1953 overtog forretningen. I 1970 blev Tage Bach Sørensen forpagter og da der i midten af 1980erne opstod mulighed for udvide anlægget blev de gamle bygninger nedbrudt og en ny servicestation opførtes, nu med Q8-skilt ved vejen. I 1991 blev stationen solgt til Texaco og samtidig takkede Rie og Tage Bach Sørensen af, efter 22 år i Autoparken, og en ny forpagter, Erik Olsen, tog over.

På billedet fra 1992 er Texaco netop rykket ind, deres markante sort/røde firmaidentitet har erstattet Q8 skiltene. Foruden prisskilte og bomærkestander stod der et par A-skilte mod vejen. Kirkevej var gennemkørselsvej fra København over Sundbyerne og Tårnby til Dragør Havn, hvorfra der var færgeforbindelse til Limhamn. Der var to overkørsler fra Kirkevej og en fra Linde Allé. Arealet mellem overkørslerne var i 1992 udlagt som stenbede, helt uden beplantning.

I dag er der Shell-skilte på Dragør Autopark.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *