1985
Netto
Vestergade 73
Århus

1970ernes økonomiske lavkonjunktur betød at flere og flere bilister holdt godt øje med tankstationernes pris-skilte. Det var gode tider for lavprisselskaberne og de gamle veletablerede selskaber svarede igen ved at oprette såkaldte spøgelsesselskaber fx etablerede Gulf selskabet Netto. I bestræbelserne på at holde omkostningsniveauet længst nede, blev bomærket udarbejdet så det passede ind i de gamle Gulf-skilte. Blandt de stationer der skiltede om til Netto var denne, beliggende i Aarhus midtby, på hjørnet af Vestergade og Vester Allé. Der havde været tankstation på adressen siden slutningen af 1920erne og i mange år tillige vulkaniserings- og reparationsværksted samt garageanlæg og holdeplads for lillebilerne fra Ringbilen.

Benzinsalgsanlægget blev tidligere drevet af Østjydsk Benzin- & Petroleums Co. A/S, der oprindelig havde været grossist for sovjetiske Nafta. Da russerne standsede leverancerne tog det Gulf-ejede Alfred Olsen & Co. over, men stationen forhandlede stadig under varemærket Nafta. Efter Den anden Verdenskrig konverterede man dog til Gulf. Stationen blev løbende moderniseret, men i 1972 blev de gamle bygninger nedbrudt og en ny tidssvarende servicestation opført. Netto-skiltet blev i 1989 udskiftet med et Q8 som stod indtil stationen i 2003 lukkede og bygningerne nedrevet. I dag er der opført en 5-etagers kontor- og beboelsesejendom på stedet.

I 1985, da fotografiet blev taget, var der overkørsler fra både Vestergade og Vester Allé, arealet mellem dem var belagt med fliser. Forpladsen var asfalteret, dog beton under skærmtaget. Under det store flade tag stod 6 standere fordelt på to pumpeøer. På butikkens glasfacade mod pladsen var der opsat utallige klistermærker med reklamer og henvisninger. Langs afgrænsningen mod gaderne var opsat skilte med reklamer, oplysninger og henvisninger.  Ved indkørslerne var der opstillet bomærkestandere og på hjørnet stod to flagstænger med Netto-vimpler.

En Saab 900 CombiCoupé er på vej ud på Vester Allé, på pladsen holder et par stationscars, hvor af i hvert fald den ene er en Ford Granada.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *