1965
Caltex
Steen Billes torv
Aarhus

I de større danske byer blev parkeringsproblemerne i løbet af 1960erne større og større. De store boligkvarterer, bebygget med etageejendomme, var slet ikke indrettet til det antal biler der efterhånden holdt parkeret i gaderne. Da myndighederne samtidig, på grund af den internationale politiske situation, så sig nødsaget til at forberede både befolkning og infrastruktur på et væbnet angreb fra en fremmed magt, begyndte planlæggerne, offentlige så vel som private, at tænke på alternative løsninger. I bedste fald på begge problemer. I Aarhus fik murermester Anker Jacobsen ideen til et underjordisk garageanlæg på Steen Billes Torv. Anlægget kunne samtidig bruges til vandreservoir. I tilfælde af et større angreb ville brandvæsnet få svært ved at skaffe vand til slukning af brande. Da man opførte garageanlægget i 1964, blev der samtidig nedlagt et 700 meter langt rør, hvorigennem man kunne pumpe 3 millioner liter vand fra havet.

I forbindelse med garageanlægget anlagde Caltex en servicestation på torvet. Vaske- og smørelokaler lå under terræn, benzinsalgsanlæg med rum til benzinvagten lå over jorden.

Fotografiet er taget fra hjørnet af Herluf Trolles Gade og Steen Billes Gade, forrest ses nedkørslen til garagerne, her var en Caltex-bomærkestander af Banjosign-typen, den blev i 1969 udskiftet med et Chevron-skilt. Ved selve nedkørselsrampen ses et reklameskilt for Marfak-smørring. Omkring anlægget holder et bredt udsnit af 1960ernes danske vognpark parkeret: Renault Dauphine, Ford Anglia, Citroën, Fiat og de, på den tid, allestedsnærværende Folkevogne.

Tre pumpestandere var placeret under halvtaget, der udgik fra vagtrummet og understøttedes af to metalstolper. Ved enderne af pumpeøen stod reklamer for Goodyear-dæk. Ved vagtbygningen var to flagstænger placeret sammen med et reklameskilt.

Benzinsalget ophørte i 1985, det underjordiske parkeringsanlæg drives stadig af Aarhus Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *