1965
BP
Auto-Glostrup A/S.
Hovedvejen 196-200
Glostrup

I 1958 opførte Børge Skalsby i samarbejde med BP en kombineret automobilforretning og servicestation på Roskildevej i Glostrup. Skalsby var handelsuddannet og havde i to omgange været ansat hos General Motors-forhandleren Andersen & Martini, hvor han var steget i graderne, indtil han i 1958 etablerede sig som selvstændig autoforhandler med firmaet Auto-Glostrup A/S.

Selve servicestationsbygningen var en BP-standardtype som indeholdt salgsrum, lager, kedelrum, frokoststue samt vaske- og smørehal. Forpladsen var asfalteret og afgrænsedes mod fortov, cykelsti og gade af smal græsplæne, hvorpå der mod Roskildevej stod et galgeskilt, mod Springholm stod yderligere et galgeskilt. Der var en overkørsel fra Roskildevej (Hovedvejen) og to fra Springholm alle med to indkørselssøjler. På pladsen mod Roskildevej var der to pumpe-heller, begge med to standere, den nærmest ved kiosken, var overdækket af et halvtag, den anden uoverdækket, men oplyst af tre dobbelte lysstandere. Omkring pumpehellerne var der brostensbelægning. På pladsen mod Springholm var der yderligere en pumpehelle, også den have to pumpestandere, var uoverdækket og oplyst af tre dobbelte lysstandere..

Bag servicestationen lå kontor- lager- værksteds- og udstillingsbygning til autohandlen.

Sidst i 1960erne overtog Skalsbys gamle arbejdsgiver Andersen & Martini anlægget, de indstillede benzinsalget omkring 1977, men driver fortsat automobilforretning på stedet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *