1962
Caltex
Grenåvej 187-189
Risskov
Aarhus

En Scana-Vabis LB76 sættevogn er svunget ind fra Grenåvej, for at påfylde de nedgravede tanke. På landevejen passerer en anden Scania-Vabis, en L75.

På hjørnet af Vejlbygade og Grenaa-landevejen, hovedvej 15, ved Villa Arne, lå i 1962 en Caltex-servicestation. Den var opført i 1939 og forhandlede de første år BP-benzin, men da Bent Werner Nielsen overtog den ombyggede stationen i 1962, var det Caltex der leverede benzin til tankene. Der var to indkørsler fra Grenåvej og en fra Vejlbygade. Mellem indkørslerne var der bede med lav beplantning, afgrænset mod pladsen af hvidmalede beton-kantsten. I det bed der vendte ud mod krydset, stod en flagstang med en Caltex-vimpel. Rundt om bygningen var opsat flere reklame-skilte for produkter man forhandlede bl.a. Goodyear dæk og Marfak smøremidler. Bygningen var opført i en etage, rektangulær og med fladt tag. Den lå på skrå i forhold til vejene, således at det ene hjørne pegede ud mod krydset hvori Vejlbygade udmundede i Grenåvej. Det hjørne udgjorde med sine store vinduespartier butiksfacaden. Vest for butikken var der to porte der førte ind til værkstedslokalerne. På taget, i hjørnet lige over butikken, var monteret et Caltex-bomærkeskilt. Der var to pumpeøer, en mellem bygningen og Grenåvej og en diagonalt, foran den ene værkstedsport. De var ikke overdækkede, men oplyste af lysstofarmaturer ophængt, to og to, i master. Bygningen var beklædt med lyse fliser, mørke fliser på fundamentet. Over vinduerne tre vandrette bånd i mørke fliser og over dem, ved butikken, bogstaverne CALTEX. Ved siden af dem, var der monteret en række fem-takkede stjerner.

I forbindelse med anlæggelsen af Vejlby Centervej blev stationen nedrevet og en ny opført. Da havde man skiltet om til Chevron, senere skiftede man igen, først til Texaco, så HydroTexaco og YX for i 2008 at være blandt de YX-stationer som udlejedes til Shell. Som supplement til benzinsalget etablerede de en 7-eleven butik.

1950

1956

1972

1964

1956

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *