1960
Shell
Nyborgvej 134
Svendborg

Automekaniker Harry Høj opførte i 1958/59 værksted og servicestation på Nyborgvej 134 i Svendborg. Han havde indtil da haft værksted i Møllergade, men her havde pladsforholdene været så trange at han måtte stå i det fri ved flere af reparationerne. Da muligheden bød sig, valgte han derfor at flytte forretningen til Nyborgvej. Først opførtes tankanlægget, da det trak ud med at få materialebevilling fra boligministeriet til opførsel af værkstedsbygningen. På grunden lå i forvejen en toetagers beboelsesejendom med baghus. Servicestation og det nye værksted opførtes efter Shells tegninger for standard-værksted med flisebeklædning. Det sammenbyggedes med det gamle baghus. Den nye bygning indeholdt vaske- og smørehal, mens tankstationens salgsrum, olierum, fyr, vaskerum og toiletter var i mellembygningen. Begge bygninger havde fladt tag og store vinduespartier.

På den grusbelagte forplads stod tre elektriske pumpestandere, to til benzin og en til gasolie (diesel). Pumpeøen var ikke overdækket, men oplyst af en enkelt lampestander. Afgrænsningen mod Nyborgvej, der dengang var en del af landevejen Svendborg-Nyborg, var et smal blomsterbed, hvori der tillige stod to flagstænger med Shell-vimpler. Yderligere to flagstænger og en bomærkestander var placeret på ydersiden af indkørslerne.

På beboelsesejendommen var opsat et skilt med teksten Højs Auto-værksted.

 I 1965 udvidedes værkstedet, Høj var da autoriseret Renault reparatør. I 1970 nedbrændte bygningerne, men genopførtes, få år senere overtog Bent »Gnisten« Christensen. Han nedlagde benzintankanlægget og etablerede autoelektroværksted.

I 2003 vendte benzinsalget dog tilbage, da Coop købte ejendommen og nedbrød bygningerne for at opføre en ny Fakta-butik med tilhørende OK-selvbetjenings-tankanlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *