1960
BP
Frederikstorv
Aalborg

Benzinstation og nødtørftsanstalt opført 1937 af Det Forenede Oliekompagni A/S, tegnet af Carlo Odgaard og beliggende på Frederikstorv i Aalborg. Frederikstorv havde tidligere været markedsplads, men var, da fotografiet blev … Læs resten af 1960
BP
Frederikstorv
Aalborg