1960
BP
Frederikstorv
Aalborg

Benzinstation og nødtørftsanstalt opført 1937 af Det Forenede Oliekompagni A/S, tegnet af Carlo Odgaard og beliggende på Frederikstorv i Aalborg. Frederikstorv havde tidligere været markedsplads, men var, da fotografiet blev taget i 1960, indrettet til parkeringsplads.

Benzinstationen var opført i jernbeton og bestod af et vagtrum, et herre og et dame toilet samt  en telefonkiosk. Fra bygningen udgik et, på trods af de kraftige dimensioner, ganske elegant formet skærmtag, også udført i jernbeton og, som resten af anlægget, hvidmalet med en BP-gul markering på kanten. Skærmtaget var understøttet af to stolper, imellem hvilke de tre pumper var placeret, oplyst af fire lysstofarmaturer monteret på skærmtagets underside. På taget var et oplyst skilt med BP-skjoldet. Ved bygningen stod et olieskab og kurve med diverse andre varer.

Tankstationens forplads var som resten af Frederikstorv brostensbelagt.

Benzinsalget ophørte i 1972.

Droskeejer Jens Peter Larsen for tanket på BP tanken.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *