1958
BP
Esrum Auto og Maskinværksted
Esrum Hovedgade 12
Esrum
Græsted

Den lille by Esrum på landevejen fra Helsingør til Frederiksværk, umiddelbart nord for Esrum Sø i Nordsjælland, er opstået omkring Esrum Kloster. I årene omkring år 1900 var der etableret et forretningsmiljø med bageri, mejeri, bryggeri og kro. Det år blev bygningen på fotografiet bygget. Den første ejer var elektriker Hans Peter Hansen. Hansens medarbejder, Nicolaisen,  overtog efter en konkurs bygningen og indrettede autoværksted. I 1927 blev det udvidet med benzinsalg. Efter Nicolaisens tid blev mekanikerværkstedet drevet af brødrene Westerstrøm inden det blev overtaget af Alma og Orla Hansen. Hun blev ofte kaldt fru BP, da det var en BP benzintank, de havde foran huset. Sønnen John overtog virksomheden.

John Hansen havde været soldat under oberst Sonne, og obersten, der senere fik bolig på Esrum Kloster, fik engang besøg af Kong Frederik den Niende. Da denne havde problemer med sin bil, henviste Sonne ham til mekanikerværkstedet i Esrum, da han jo kendte John Hansen fra tidligere. På den måde blev John Hansen kgl. hofmekaniker for en dag. John Hansen drev i mange år en hjælpestation for Falck i Esrum.

Efter Hansen drev flere forskellige mekanikere først i halvfjerdserne værkstedet: Fonné, Arne Christensen, Karen og Knud Jacobsen og Henning Jensen. I mens Jacobsen havde forretningen i 1971, skiftede benzinleverandøren fra BP til Uno-X. I 1975 købte Lisbeth og Erik Bjerager huset og drev udover tankstationen, også autoudlejning og handel med autoreservedele. Benzinsalget ophørte i 1980.

Fotografiet er fra 1958, imens John Hansen drev virksomheden Esrum Auto- og Maskinværksted. Huset var traditionelt teglstenshus med skiffer-saddeltag med kviste, opført i vinkel hvor butikken var etableret i en tilbygning med indgang i hjørnet. Butikkens udstillingsvindue er opført i en karnap vendt mod Hovedgaden. En række skilte var ophængt over butikkens facade bl.a. : Tanken Aaben Dag og Nat. Mod nuværende Kristinedalsvej, var en port med indkørsel til værksted. På pladsen mod hovedvejen stod to BP pumpestandere på en oplyst, men uoverdækket pumpeø. Der var også to skabe med olie, et BP-bomærkeskilt, ophængt i en galge og en mobil pumpe med knallertbenzin. På arealet omkring stationen stod flere køretøjer både 2 og 4 hjulede. Knallert, scooter og motorcykle suppleret af en gummivogn og en Renault 4CV med solskærm. I baggården holder en lastbil, en traktor og en personvogn samt en delvis ophugget bil.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *