1956
Caltex
Auto-Centralen
Vestergade 30
Svendborg

Alfred Emil Jørgensen blev udlært som maskinarbejder og mekaniker i Horsens. Efter de på den tid næsten obligatoriske udlandsophold, etablerede han sig i 1921 som mekanikermester, idet han sammen med broderen Christian Eggert overtog en bygning beliggende i Vestergade i Svendborg fra virksomheden Bünger & Jensen. Vestergade var da gennemkørselsgade for trafikken fra Svendborg by, med dens færgeforbindelse til Tåsinge, til Faaborg og ikke mindst ad hovedvej 9 til Odense.

Gennem årene fulgte Jørgensen med udviklingen og virksomheden voksede. Medvirkende hertil var gode forbindelser til politi-etaten til hvem han leverede både BSA-motorcykler og den første Ford T. Han stod endvidere i en årrække for politiet køreskole. Senere fik han autoriseret forhandling af Nordisk Diesels produkter, hovedsageligt Ferguson landbrugsmaskiner. 

I 1930 udtrådte broderen af firmaet og et par år senere udvidede Alfred forretningen til også at omfatte benzinsalg. Det blev indrettet i en af portene i facaden mod Vestergade og under en overdækning øst for samme.

I forbindelse med at man i 1956 byggede nye udstillingslokaler, opførte man også en ny moderne Caltex-servicestation, med tilhørende kontor, vaske og smørehal. Der var to overkørsler fra Vestergade og som afgrænsning til fortovet mellem overkørslerne var der et blomsterbed med Caltex-bomærkestander og to lygtepæle samt en enkelt pumpestander. De øvrige to pumpestandere var placeret under et halvtag der udgik fra butikken, der var opført mellem Ferguson-udstillingslokaler og værkstedsbygningen.

I 1976 lukkede virksomheden og P. Skousens husholdningsartikler overtog bygningerne.

Alfred Emil Jørgensen blev verdensberømt (især på Sydfyn) da han sammen med en journalist i isvinteren 1924, kørte over det tilfrosne farvand fra Svendborg over Tåsinge og Strynø til Marstal på motorcykel med sidevogn. Samme dag kørte de af samme rute retur til Svendborg.

Alfred Jørgensens automobilforretning Vestergade, Svendborg i 1920erne.
1956
1956.
Den store mørke træbygning i baggrunden på fotografiet, var en lagerbygning, opført af Hærens bygningstjeneste i 1943, den blev nedbrudt i 1966.

1921
1966
1956
1967

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *