1956
BP
Motel Odense
”Knudsens Gård”
Hjallelsevej 135
Odense

Efter en brand, forårsaget af et voldsomt tordenvejr den 5. juli 1949, havde ingeniør Niels M. Knudsen genopført sit barndomshjem, beliggende på hjørnet af Hjallelsevej og Hunderupgade i Odense-forstaden Hunderup. Gården havde været i slægten Knudsens eje siden 1765 og dens jorde havde i mange år ligget som en ubebygget kile, ind mod Odense by. Kundsens mor havde nemlig modsat sig at udstykke arealet til bebyggelse. Moren døde i 1919 og ingeniøren, der var bosat i København, udstykkede, med særdeles god fortjeneste, fra 1927 og fremefter, gradvis gårdens marker. Det var i alt 100 tønder land, som blev til ca. 700 byggegrunde.

Nogle få år efter at gården i 1950 var genopført, fremkom ideen om at omdanne den til et motel i international stil, med 72 sengepladser, park og servicestation. Motellet indviedes i november 1955, tankstationen året efter.

Servicestationen stod BP for, den var tegnet af Bent Moudt. Selve servicebygningen var lav med fladt tag. For at opfylde kravet om lav taglinje var bygningens sydlige halvdel, som indeholdt værksted og derfor krævede større frihøjde, sænket, med til- og frakørslesramper mod øst og vest. Der var indkørsel til anlægget fra både Holbergvænget og Hjallelsevej, fra sidstnævnte gik indkørslen videre til motellet. Der var to pumpeøer, med hver to standere og oliebar, derudover en enkeltstående stander ved opkørselsrampen fra værkstedet. Mellem pumpeøerne og stationsbygningen var en lille vagtbygning. Hver stander var overdækket af et lille skærmtag, monteret på v-formede stolper. Mod Hjallelsevej var opsat reklamestander med gul/grønt BP-skjold. Ved indkørslerne var der en lav stolpe med en BP-kuppel øverst. Omkring hele anlægget var der græs og forskellig beplantning.

Fotografiet er fra marts 1956 og den lange kø skyldes benzinchaufførernes varslede strejke i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.

I 1957 udvides Hunderupgade som et led i en ringvej der skulle lede den tiltagende trafik uden om midtbyen i Odense. Derved kom hovedvej 1 til at gå lige forbi Knudsens Gård.

Stationen blev flere gange ombygget, bl.a. opførte man i 1969 to skærmtage udført i glasfiberarmeret polyester, hver med en enkelt pladejernssøjle med indvendigt afløbsrør. De blev i 1976 erstattet af en ny overdækning, udført med stålgitterdragere, beklædt med stålplader. Samtidig flyttedes en af pumpeøerne og rampen sløjfes.

I 1989 skiltede stationen om til Q8.

1956
1956

1960
1974
1974
1974
1989

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *