1955
Shell
Brovejen 266
Middelfart

På hovedvej 1, et par kilometer fra Den gamle Lillebæltsbro, åbnede tideligere Falck-reder Tage Særkjær kort efter krigen, en Shell servicestation. Han havde før krigen forpagtet BP-servicestationen på hjørnet af Brovejen og Assensvej. Under krigen havde han arbejdet som befalingsmand i CBU-korpset. I 1947 købte han grunden Brovejen 266, hvorpå han opførte privatbolig, autoværksted, udlejningsgarager og tankstation. Da billedet blev taget var Shell-skallen endnu ikke monteret i standeren. På forpladsen holdt en Ford Popular og på Brovejen var en Opel Olympia Rekord Cabrio Coach på vej mod Middelfart. Der var to pumpestandere: En enkelt under skræmtaget og en dobbelt ved vejen. Skræmtaget udgik fra værkstedsbygningen og understøttedes af to kraftige betonstolper, på taget var opsat store enkeltmonterede bogstaver SHELL, både mod brosiden og mod Middelfart. På taget af tilbygningen var monteret et stort reklameskilt for India-dæk, der på trods af navnet var et skotsk fabrikat.

BP-servicestationen på hjørnet af Brovejen og Assensvej.

Holger Lyngstrøm var en lokal særling, der til dels ernærede sig som fotograf, bademester og missionær for Syvende Dages Adventisterne. Missionen forgik fra forskellige køretøjer, i midten af 1950erne havde han den ombyggede Armstrong-Siddeley varevogn der ses på fotografiet. Den var indkøbt under et Englands-besøg, derfor var den højrestyret og engelsk-indregistreret.  Lyngstrøm ses på billedet længst til venstre, med ryggen til. Teksten foran er: Danish English Way Mission. Belief in God. Tro paa Gud.

Servicestationen havde på det tidspunkt fået både Shell-skallen, Shell Autodiesel og Castrol skilt ophængt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *