1954
Esso
S. Petersen & Co
Agtrupvej 22
Kolding

1954

1919 I sommeren 1919 var der i København er stor og langvarig havnestrejke. På Københavns Red lå der to store Amerika-dampere, som i deres last bl.a. havde kasser med delene til de første 700 Ford-vogne, bestemt for den nystartede samlefabrik i Heimdalsgade i København. På grund af strejken var det umuligt at få kasserne losset i København og de store både blev omdirigeret til Kolding. Her tog Speditør Andr. Petersen sig af det praktiske arrangement med at få udskibet de mange kasser og efterfølgende at få dem sendt med jernbanevogne til København.

Den begivenhed blev indledningen til et langt samarbejde mellem Ford Motor Compagny og Andr. Petersen og hans søn Søren. Sønnen var udlært klejnsmed og havde arbejde hos Københavns Automobil Central. I 1920 grundlagde far og søn firmaet S. Petersen & Co., som blev en af de første autoriserede forhandlere af Ford person- og lastvogne samt, ikke mindst, Fordson traktorer. Begyndelsen var et lille værksted på Agtrupvej i centrum af Kolding, ikke langt fra Haderslevgade (Hovedvej 10). Foruden værkstedet med plads til to biler, bestod anlægget af et træhus med kontor og reservedelslager. Allerede det første år solgte firmaet 77 nye biler og virksomheden voksede stødt og roligt op gennem 20erne og løbende blev den udvidet og fik efterhånden større, bedre og mere tidssvarende lokaler. Efter endnu en udvidelse i 1936 fremstod forretningskomplekset som et af landets største. Det var ved den lejlighed at værkstedsbygningen med den automatiske port der ses på fotografiet, blev opført.

Tankanlægget med den enkelte elektriske pumpe og det dekorative halvtag er af nyere dato, formodentlig opført i 1954. Metalhegnet udgjorde afgrænsning ud mod Agtrupvej. To kraftige stolper, beklædt med fliser og med indstøbt nedløbsrør, understøttede taget. På pumpeøen var også placeret en stander med et Esso-bomærkeskilt.

Petersen forsatte forretningen til 1975 da to tidligere medarbejder tog over. Da var man skiftet til Mobil benzin. Senere overtog Per Andersen forretningen, han drev autoriseret Skoda-forhandling. Bygningerne blev nedrevet i 1998 og et plejehjem opført på grunden.

1954

c1935

1977

c1923

c1930

c1945

c1955

1977

c1990

c1945
c1930

c1930

c1935

Reservedelslager ca 1950

Reservedelslager ca 1950

c1936

1958

1969

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *