1954
BP
Hobrovej 135
Aalborg

Vester Mariendal Mølle var tidligere et af Aalborgs mest kendte pejlemærker. “Drej til venstre ved møllen,” var en vending, der ofte hørtes, når Aalborgs indbyggere skulle vise vej til et eller andet.

I vejkrydset ved møllen, hvor hovedvej 10 (Hobrovej) krydsede Sauersvej (nuværende Over Kæret) opførte BP i 1954 en ny, moderne servicestation. Anlægget bestod af autoværksted, kontor, lager og bolig til forpagteren. Værkstedsbygningen med tre skydeporte, indeholdt vaskehal, service og smørehal samt garageanlæg i kælderen. Det var udført som jernbetonkonstruktion med stålvinduespartier med store glasarealer. Boligen var udført i letbeton. Byggeriet var baseret på BPs husarkitekt Bent Moudts standardtype, tilrettet de lokale forhold af N.J.Dam og K.Dirckinck-Holmfeld. På forpladsen mod Hobrovej var anlagt to pumpeøer med hver deres lille skærmtag og to elektriske standere. På den ene ø var der foruden oliebar også en hånddrevet stander til 2-taktsbenzin.  Forpladsen var belagt med chaussesten. Der var indkørsel fra både Hobrovej og Sauervej, her var bomærkestandere og stolper med BP-kupler. Der var monteret signalgivere ved overkørslerne, således af tankpasseren kunne stå klar når bilen holdt ved tanken.  

I 1970 foretog man ekspropriation til motorvejsanlæg og som delvis erstatning fik BP overdraget et tilstødende areal hvorpå man opførte en ny butiksbygning med tilhørende pumpeanlæg og indkørsel fra Scheelsmindevej. Man skiltede i 1989 om til Q8 og i 1996 blev stueetagen af beboelsesbygningen ved Hobrovej nedrevet og tilbage af det gamle anlæg står nu kun den gamle værkstedsbygning, der i dag fungerer som vaskehal og pusleplads.

1954
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1957
1956

1957

1970
1954
Bent Moudts BP-standardtype kunne tilpasses i størrelse og udformning.

I 1989 skiltede tankstationen på Hobrovej/Scheelsmindevej om til Q8.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *