1953
Esso
Nyborgvej 121
Odense

1953

Også øst for Odense var hovedvej 1 stærkt befærdet, dog ikke i samme grad som mod Middelfart. Et par tusinde biler færre passerede her end på vejen mod vest, der var Danmarks mest trafikerede vejstrækning uden for Københavnsområdet. Alligevel tiltrak også den østlige del af den fynske hovedvej ganske mange tankstationer. Fx proklamerede Essos dråbemand at man nu kunne købe benzin på hjørnet af hovedvej 1, Nyborgvej og Østerbæksvej. 

Dråbemanden var skabt af tegneren Vilhelm Hansen, ham med Rasmus Klump, under anden verdenskrig. Hansen var egentlig reklametegner og han havde fået til opgave at lave en oplysningskampagne omkring olie og petroleumsmanglen, dertil skabte han dråbemanden. I 1958 begyndte Standard Oil (der ejede Esso) at anvende dråbemanden i USA, senere blev figuren brugt over hele verden. Han var i avis-reklamer, på vejkort, som nøglevedhæng, ja, overalt, helt frem til Standard Oil i 1960erne lancerede Tigeren som ny mascot.

Servicestationen på Nyborgvej var tegnet af arkitekt Vagn O. Kyed, Odense, opført i jernbeton og indholdt vaske- og smørehal, butik, værksted, toiletter og lager samt kælder. Der var tre pumpeøer med tre pumpestandere på hver. Den midterste pumpeø var oplyst af fire lysstofarmaturer ophængt i en mast, mens de to andre var oplyst fra Esso-lampe-standere. Der var to overkørsler, med bomærkeskilt ophængt i stander mellem hver, til både Nyborgvej og Østerbæksvej. Hele anlægget, påfyldningspladsen og parkeringsarealer var asfalteret. Anlægget afgrænsedes af en hæk, i trekanten mod vejkrydset suppleret af en græsrabat med to flagstænger.

Anlægget ombygges og udvides flere gange op gennem tiden, I 1987 skiltede man om til Statoil og i dag hænger der et Circle K-skilt ved stationen.

1956
1956
1960
1962
1973
1968

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *