1952
BP
Jessens Mole 13
Svendborg

Jessens Mole i Svendborg blev anlagt mellem Havnepladsen og Nyhavn i tiden 1872-76 samtidig med at jernbanen kom til byen. Den ”Jessen” der lagde navn til molen, var borgmester i byen i midten af 1800-tallet. Molen blev anlagt hen over en række private grunde. Der blev slået ca. 90 meter bolværk, uddybet foran og opfyld bagved, så der blev skabt et kajareal. Det opfyldte område bag bolværket blev brugt som oplagsplads for kul og træ. Kulpladserne på Jessens Mole var dominerende frem til 1. verdenskrig. Byens første benzintankanlæg etableredes her i slutningen af 1920erne.

Fotografiet er taget i 1952. BP-stationen var da forpagtet af P. Ross. Gaden og overkørslerne var brolagte, mens arealet omkring tankanlægget var asfalteret. Bygningen indeholdt butik, kontor, værksted. Vaske- og smørehal var i en selvstændig bygning. Butikkens tag er af sadeltypen og forsatte ud over påfyldningspladsen, hvor det understøttedes af to stolper. På tagets gavl mod gaden var monteret et skilt hvorpå der stod Benzin. Mod gaden hang et gul/grøn BP-skjold fra en mast. Pladsen afgrænsedes af en mur med beplantning og kraftige stolper med BP-kupler ved indkørslen. Der var to hånddrevne og to elektriske pumper. I 1945 ansøgte BP Oliekompagniet om tilladelse til at opsætte elektromotordrevne benzinpumper af fabrikatet Avery Hardoll, i 1952 var de udskiftet.

Værkstedet blev drevet af Helge Pedersen som ydede Fiat og SMC (Dodge og Hudson) service.

Året efter blev pakhusene umiddelbart syd for anlægget nedrevet og en ny rutebilstation opført som nabo til BP-stationen.

I årenes løb blev stationen og værkstedet ombygget, udvidet og moderniseret. I 1989 skiltede man om til Q8. I 2011 indstillede man aktiviteterne og bygningerne blev nedrevet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *