1951
ORA
Kalundborgvej 112
Viskinge

På Hovedvej 4, Roskilde-Kalundborg, nuværende primærrute 23, ca. 12 km øst for Kalundborg ligger Viskinge. Her passerede bilisterne på vej til og fra færgeforbindelsen Aarhus-Kalundborg. Kort efter besættelsen etablerede Oliekompagniet Rhenania A/S (ORA) en servicestation på adressen Kalundborgvej 112, lige hvor den nye vej uden om Viskinge mødte den gamle vej, der gik ind gennem byen. Rhenania var ejet af Københavns Brændsels Kompagni. Tank-anlægget bestod af to bygninger, en kombineret butik og beboelse opført i to etagers bindingsværk og lidt tilbagetrukket lå en værkstedsbygning. Begge bygninger havde valmet sadeltag, værkstedet med store ovenlysvinduer. Butikkens tag fortsatte ud over påfyldningspladsen og var her understøttet af to kraftige stolper, hvor imellem en pumpestander var placeret. På taget over påfyldningsarealet var monteret skilt med ORA-SERVICE. Hele pladsen var grusbelagt, ved indkørslerne stod en lav stolpe med en ORA-kuppel. Mellem indkørslerne afgrænsedes pladsen af et græsareal hvor der var placeret en stolpe med et hængende Mobiloil-skilt. ORA blev omkring 1970 overtaget af Texaco og stationen på Kalundborgvej skiltedes om. Senere overtog Norsk Hydro leveracerne af benzin til stationen og deres lavprisselskab Spar-benzin, opsatte skilte på pladsen. De udskiftedes senere med DK-benzin.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *