1950
Jansen Benzin
Slangerup Mølle
Brobæksgade 12
Slangerup

Firmaet Brdr. Jansen, St. Kongensgade 55 i København, importerede og videresolgte benzin, petroleum og autogummi. Det var grundlagt i 1909 af maskinmester Hermann Gerhard Jansen og dennes to brødre som drev firmaets afdelinger i henholdsvis Esbjerg og Aarhus. Efter H. G. Jansens død i 1946 overtog hans søn, Svend Jansen di­rektionen. Firmaet havde et net af tankstationer der stødt og roligt op gennem 1920erne og 30erne voksede sig frem til en position som landets absolutte største danskejede benzin-selskab.

I 1932 etablerede Brdr. Jansen tankanlæg ved sognefoged og møller Søren Friis Smith, Brobæksgade i Slangerup. Brobæksgade var en del af Hovedvej 6 der gik fra Helsingør via Hillerød til Roskilde.

Smith døde i 1947 og foderstofforretningen fusionerede med Slagerup Brugsforenings Foderstofforretning og dannede Slangerup Foder- og Gødningsforening, hvorefter der opførtes kontorbygninger ved møllen. Børge Pedersen blev uddeler i foderstofforretningen. Den blev udvidet flere gange, med bl.a. siloer og kontorbygning. Der var opstillet to hånddrevne pumpestandere med kupler på pladsen foran foderstofforretningen. Påfyldningsarealet var grusbelagt og afgrænset mod gaden af et lille haveanlæg med græs, blomsterbede og en flagstang. Der var støbte betonstolper med metalhegn. Ved hver af de to indkørsler var der, på de her lidt større stolper, opsat Jansen Benzin-kupler. Mellem de to pumpestandere stod en cisterne. Tidligere var der en vagtbygning umiddelbart bag standerne.

I foderstofforretningens bygning ind mod Brobæksgade 14, havde Andelsbanken til huse i en årrække. Slangerup Foderstofforretning blev revet ned i 1973/74, da var benzinsalget dog for længst ophørt, det skete sidst i 50erne, omtrent samtidig med at Brdr. Jansen blev overtaget af BP-Oliekompagniet.

Rejsegilde på foderstoffen. Der tankes op……

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *