1949
BP
Nørremøllevej 1
Viborg

Da Stadsingeniøren i Viborg i 1947 fremlagde kommunens nye boligplaner, var kun få grunde bebygget i området mellem Nørremøllevej og Aalborgvej. Området udgjordes hovedsageligt af kolonihaver, hvor ejerne dyrkede deres … Læs resten af 1949
BP
Nørremøllevej 1
Viborg