1949
BP
Nørremøllevej 1
Viborg

Da Stadsingeniøren i Viborg i 1947 fremlagde kommunens nye boligplaner, var kun få grunde bebygget i området mellem Nørremøllevej og Aalborgvej. Området udgjordes hovedsageligt af kolonihaver, hvor ejerne dyrkede deres grøntsager på små jordlodder. Ti år senere var haveselskaberne forsvundet, og jordlodderne udstykket, dog endnu kun med spredt bebyggelse. Med det økonomiske opsving i starten af 1960’erne begyndte boligbyggeriet at gå stærkt og i begyndelsen af 1970’erne var trekanten mellem Nørremøllevej og Aalborgvej stort set udbygget som i dag

Siden 1931 havde købmand Qvortrup drevet forretning i et hus beliggende på hjørnet af Nørremøllevej og Aalborgvej. Aalborgvej havde været en del af Hovedvej A13, Vejle-Aalborg, indtil ringvejen vest om Viborg anlagdes.

Huset var opført 1931 af assurandør H.W. Krøldrup, på den af ham ejede grund. Huset havde fuld kælder, i stueetagen var der butik og 3 baglokaler og på loftetagen en 3-værelses lejlighed.

I 1946 havde J. Qvortrup overtaget huset og forretningen. Husets hjørner på sydsiden er afskårne således at grundplanet er 6-kantet, taget er valmet og har kviste både mod nord og mod syd, hvor der også var en altan. Butiksfacaden udgjordes af store glaspartier hvori indgik to karnapper. På facaden var opsat en mængde emalje-skilte med reklame for tidens populære varer: Persil vaskepulver, Rød og Grøn Tuborg, Hof og OMA margarine. På en skilt oplystes at, der her solgtes vine og spirituosa.

På arealet foran butikken var opstillet to DFOK hånddrevne benzinpumper. Der var desuden en oliebar med Gargoyle produkter og en stander med luft og vand. Pladsen var grusbelagt med flisebelagte gangstier. Mod vejkrydset stod to murede søjler med metal trådhegn imellem, som afgrænsning af arealet ud med gaden. På søjlerne blev siden opsat BP-kupler ligesom et sort/hvid ”BP”-skjold monteret på en stander annoncerede benzinsalg for de kørende mod Aalborg.

I 1950 købte brøderene Knud Erhardt og Børge Sjøgaard forretningen som de drev videre. De forandrede facaden med et nyt indgangsparti i 1952.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *