1946
BP
Auto-Jyden
Hovedvejen 67-71
Glostrup

Richard Jensen var født i Jylland, deraf navnet på forretningen. Han var søn af en gårdejer fra Ørre i Midtjylland. Efter uddannelse etablerede han sig som selvstændig mekaniker, først i 1938 i Rødovre, året efter i Glostrup, på Roskildevej 48. I 1943 flyttede han til den nyopførte BP-tank på hjørnet af Norasvej og Roskildevej (Hovedvejen). I 1953 udvidede han virksomheden med automobilhandel, fra 1955 som autoriseret SMC (VW, Dodge og Rover) forhandler.

Da han rykkede ind på den af Det Forenede Oliekompagni opførte benzintank bestod den af en 189 m2 stor, grundmuret værkstedsbygning, indeholdende værksted, kontor og W.C.

På bygningens facade, over døren hang et skilt med teksten ”Autojyden” Rich. Jensen, over portene skilte med teksten smøring, værksted og vask. Påfyldningspladsen var overdækket med et karakteristisk, cirkulært jernbetontag med diameter ca. 9 m og båret af en midtersøjle i hvis centrum nedløbsrøret var anbragt. Taget var ikke uden ligheder med Arne Jacobsens konstruktion på Texaco-tanken i Skovshoved. Under taget stod på et støbt betonfundament to forskellige pumpestandere, til venstre i billedet den nyeste type med BP-kuppel påmonteret øverst og skala formet som et ur der viste hvor meget benzin der var pumpet. På midtersøjlen hang luftslange og en klokke som kunderne kunne tilkalde tankpasseren med. Skærmtaget var, som Arne Jacobsens, belyst nedefra, af de på søjlen monterede lamper. Hele pladsen var belagt med grus. Ud mod Roskildevej, som var en del af Hovedvej 1, hang et skilt med ”BP”-service, en hegnsmur afgrænsede et lille beplantet trekantet areal yderst mod fortovet, langs både Roskildevej og Norasvej. På denne mur var der ved overkørslerne opsat ”BP”-kupler.

Servicestationen blev flere gange udvidet, bl.a. overtog Autojyden huset i nr. 71 da man i 1955 blev aut. SMC-forhandler og en større værkstedsbygning byggedes på denne matrikel. I 1968 blev alle bygninger dog nedrevet og en ny moderne servicestation blev opført. I slutningen af 1980erne konverteredes stationen til Q8. Igen i 2009 nedbrydes butiksbygningen for at opføre en ny bygning, med facadebeklædning i galvaniseret stålplade. Denne gang bibeholdes vaskehal og forplads uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *