1945
Gulf
Tjærekompagniet
Tøndervej 15
Kolding

A/S Tjærekompagniets tankstation på på hjønet af Seestgade og Kralundsgade (nuværende Tøndervej og Sct. Michaelsgade)  i Kolding blev etableret i 1931 og forhandlede oprindelig Nafta-benzin. Seestgade fortsatte i landevejen til Vamdrup. Tjærekompagniet (der ingen forbindelse havde med Danske Gasværkers Tjærekompagni i Nyborg) drev bl.a. import af tjære og smøreolier og direktør var Henry Schultz. Firmaet havde kontor og lager i den tilstødende bygning. Da fotografiet blev taget i 1945 var det Gulf-benzin der kunne købes. Der var tilsyneladende god plads under halvtaget, der understøttedes af fire stolper i hjørnerne der gav mulighed for fri passage for kørende i begge retninger. De to personer der stod ved Ford A’en, ligner soldater, den ene med baret, som først på senere blev indført i det danske forsvar, måske det var et par engelske soldater. Damen der ser på i baggrunden står på en veranda der var anlagt ved huset.

Tankstationen blev nedlagt i 1949, Tjærekompagniet fortsatte dog sin øvrige virksomhed.