1941
BP
Vesterbro 90
Aalborg

I 1937 opførte Det Forenede Olie Kompagni en BP-tankstation på hjørnet af Vesterbro og Borgergade. Det var en bygning med et elegant, strømliniet formsprog helt i tråd med det fastlagte Vesterbro-koncept. Stationen fik dog kun lov at stå et par år, da kompagniet i 1939 lod samme arkitekt som skabte den oprindelige station, Carlo Odgaard, tegne en ny. Det var en 5-etagersbygning, med boliger i de 3 øverste og erhverv i de 2 nederste etager. Tankstation blev indrettet i bygningens stueetage. Som ved Cock-Clausens Esso-tank i Vesterbro nr. 97 bestod nederste etage af en langstrakt søjlehal. Uden på førstesalen var der påbygget en vandret, let konstruktion udenpå facaden, som sammen med søjlehallen gav bygningen en horisontal orientering, hvilket er et kendt tema i funktionalistisk arkitektur. Den øvrige del af facaden bekender sig mere til klassicistiske formidealer, det understreges af bygningens ornamentik, sadeltaget og trappetårnets udformning. Ovenpå trappetårnet var oprindeligt tænkt monteret et BP logo, det blev dog erstattet af et sejlskib.

Der var indkørsel til smørehallen yderst til venstre i søjlehallen, påfyldningsareal i den øvrige del. Der var vaskehal i en separat bygning på hjørnet af Borgergade og Kattesundet. Vagtlokalet var beliggende i det lille hus på hjørnet, under trappen til etagerne. Hele stueetagens facade var beklædt med fliser.

Skilte med teksten smøring, benzin og olie, var opsat over den påbyggede svalegang.

Bygningen fungerede som servicestation til 1960, da BP fraflyttede og solgte bygningen, der efterfølgende indrettedes til restaurant.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *