1933
Nafta
Vesterbro 107-109
Aalborg

Som følge af det store gadegennembrud i forbindelse med etableringen af den nye Vesterbro i Aalborg, blev der i løbet af relativt kort tid nedbrudt mange huse. Opførslen af nye ejendomme gik naturligt nok i et mere adstadigt tempo og der opstod derfor ofte huller i gadebilledet. Mange af disse huller blev fyldt ud af tankstationer, de passerede godt ind i miljøet. Motorsagen var en integreret del af den samme bevægelse som funktionalismen. Der var i de progressive, kulturradikale kredse, en tro på at teknologi var en del af løsningen på tidens udfordringer.

De fleste af de opførte tankstationer var tænkt som permanente anlæg, mens andre helt åbenlyst bare skulle udfylde arealet, indtil en anden bygherre realiserede et projekt. Tankstationen der blev anlagt på Vesterbro 107-109 tilhørte sidstnævnte kategori. 

Aalborg Nafta Benzin- og Petroleumskompagni var ejet af handelsvirksomheden P. Conradsen A/S, Frederikshavn. Da Nafta-kompagniet var på sit højeste drev det over 40 servicestationer i Vendsyssel. Det blev frasolgt da grundlæggeren, Peter Conradsen døde i 1965 og hans børn overtog firmaet. Dansk Esso købte Nafta og videreførte selskabet under navnet P. Conradsen Brændselsolie indtil sidst i 1970erne.

Benzin-anlægget på Vesterbro var tegnet af Carlo Odgaard, det blev indviet i november 1934 og nedrevet ca. 1970. I 1978-80 opførte forsikringsselskabet Fjerde Sø en 5+3 etagers bygning på arealet.

1935 Aalborg Amtstidende
1941 Folket
1941 Aalborg Amtstidende
1943 Aalborg Amtstidende
1955 Ny Tid
1963 Ny Tid

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *