1931
Shell
Sønder Landevej
Tønder

Shell-tankstation opført ved Sønder Landevej i Tønder 1930. Som navnet angiver, var Sønder Landevej færdselsåren mod syd, ud af Tønder. Den delte sig 1 km længere mod syd i hovedvej A8 mod Kruså og hovedvej A11 mod Sæd og Sønder Løgum i Tyskland.

Belægningen på både indkørsel og påfyldningsplads var grus. Tankstationens areal mod vejens grøft var afgrænset af et metalhegn, ved indkørslen var placeret søjler med teksten SHELL og en lampe. Stationsbygningen var smal, rektangulær med et stort vinduesparti ud mod påfyldningspladsen. Bygningens tag fortsætte ud over påfyldningspladsen og understøttes af to stolper. Påfyldningspladsen var oplyst af lamper monteret under halvtaget. Oven på taget var monteret store skilte med teksten SHELL. Derudover var der ingen skiltning. To benzinpumper var placeret under halvtaget ved stolperne.

I 1952 blev vagtrummet udvidet. En fritliggende vaskehal var da allerede anlagt, i 1956 sammenbygges den med vagtrummet, idet der anlagdes smørehal og lagerrum.


I 1982 var stationen udvidet, men konturerne af den oprindelige bygning anes stadig, især er tagets understøtningsstolper genkendelige. 

Under krigen var stationen værksted for CBU (Civilbeskyttelsestjenestens Udrykningskolonne).

ca 1950
1933

1933

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *