1926
Shell
Ved Sønderbro
Randers

Først i 1920erne opførte brændselshandler Axel Axelsen en tankstation ved Sønderbro i Randers. Efter datidens forhold en ganske stor stationsbygning, bygget til formålet med afvalmet sadeltag og baldakin understøttet af to stolper. Under baldakinen stod to pumpestandere. Umiddelbart bag bygningen havde udflugtsbådene til Fladbro kajplads. Sønderbro var opført i 1905-06 og herfra udgik de 13 landevejene til bl.a. Aarhus, Aalborg, Viborg og Grenaa. Placeringen var således ideel, midt i et særdeles befærdet kryds og stationen blev da også i årene fremover udvidet og ombygget så den i 1950erne fremstod som en moderne servicestation med smøre- og service hal.

Trafikmængden over Gudenåen oversteg på det tidspunkt den gamle bros kapacitet og man vedtog at anlægge en ny, hvorfor servicestationen måtte nedrives. Det skete i juni 1960. En interimistisk station opførtes på havnen, indtil man senere samme år kunne indvie et helt nyt tankanlæg, der med seks pumper og fire porte til vaskehal, smørehal og værksted var et af de største i Randers.

På arealet umiddelbart nord for det nye Shell-anlæg opførte man i 1965 en ny rutebilstation. Shell-stationen lukkede i 2014 og nu nedbrudt.

ca 1925
ca 1925
Udflugtsbåden der sejlede ad Gudenå og Nørreå til Fladbro, lagde til lige bag Shell benzin-stationen. ca 1930
Set fra Sdr. Boulevard, nuværende Tørvebryggen. ca 1955

ca 1955

ca 1960
Den midlertidige vagtbygning ankom på Lastvogn. ca 1960
ca 1960
ca 1960
Den nye station. ca 1963

I 1965 anlagde man en ny rutebilstation bag Shell-anlægget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *